Sukcesy absolwentów

zobacz co osiągnęli

Przemysław Niepokój-Hepnar

Absolwent II stopnia kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością grafika komputerowa w mediach.

Krośnianin, artysta fotograf, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, czterokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotny laureat najważniejszych międzynarodowych konkursów fotograficznych, odznaczony medalem za zasługi dla fotografii polskiej w 100-rocznicę odzyskania niepodległości, laureat nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. W fotografii interesuje go człowiek w ujęciu dokumentalnym i reporterskim.

Przemysław Niepokój-Hepnar otrzymał prestiżowe stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za projekt "Krośnieńscy mistrzowie rzemiosła - dziedzictwo, które przemija".
W tegorocznym naborze na Konkurs o stypendia wpłynęło 3 779 wniosków, a otrzymało je 399 osób reprezentujące różne dziedziny sztuki. 


Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pokój 45, tel. 17 866 13 18, 17 866 11 55, fax: +48 17 866 12 32
e-mail: absolwent@wsiz.edu.pl