Sukcesy absolwentów

zobacz co osiągnęli

Mateusz Gronkowski

absolwent studiów licencjackich i magisterskich
na kierunku ekonomia

Sukcesu nigdy nie traktowałem jako celu, lecz jako sposobu na poczucie ciągłego spełnienia w życiu. Wytyczanie sobie coraz odleglejszych celów i konsekwentna ich realizacja sprawia, że ciągle możemy mówić, że osiągamy sukcesy większe lub mniejsze. W moim życiu przełomowa okazała się myśl, że tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania.

 

Jeszcze dwa lata temu nie przypuszczałbym, że w tak krótkim czasie znajdę się w miejscu, w którym właśnie jestem. Zaczęło się osiem lat temu od zainteresowania rynkami giełdowymi – bardzo szybko prosta chęć zarobienia pieniędzy przerodziła się w zafascynowanie mechaniką działania rynków. Nowe hobby wpłynęło na moją decyzję o zmianie studiów z inżynierskiej mechaniki i budowy maszyn na ekonomię. Skupienie się na aspektach ekonomicznych i biznesowych bardzo szybko sprawiło, że znalazłem się w otoczeniu osób, które zainspirowały mnie do przekucia swoich zainteresowań w projekty biznesowe.

 

W ciągu okresu mniej więcej dwóch lat uczestniczyłem w kilkudziesięciu spotkaniach z prywatnymi inwestorami, na których prezentowałem swoje ciągle dopracowywane projekty będące głównie w fazie koncepcyjnej i te prezentacje nauczyły mnie bardzo dużo w temacie oczekiwań biznesowych stawianych dobrym projektom. Nie ograniczałem się do inwestycji giełdowych – interesowały mnie także nowoczesne technologie, informatyka, oraz zagadnienia sztucznej inteligencji. Ta mieszanka zainteresowań doprowadziła do sformułowania ostatecznego kształtu mojego flagowego projektu – aITrader. Ideą, jaka kierowała powstaniem projektu aITrader była chęć zaoferowania inwestorom giełdowym narzędzia, którego na rynku jeszcze nie było – moją wizją był serwis internetowy, który każdemu oddaje do dyspozycji własnego robota, czyli specjalistyczny program, który potrafi nauczyć się stylu i strategii inwestycyjnej każdego człowieka, a następnie potrafi tę strategię udoskonalić i zautomatyzować.

 

Był to czas unijnej perspektywy finansowania 2007-2013, więc naturalnie skierowałem swój wzrok na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ponieważ typowe dofinansowania z Programu Kapitał Ludzki w wysokości 40 000 zł były wielokrotnie zbyt niskie na potrzeby specyfikacji mojego projektu. Napisanie oraz późniejsze dopracowanie wniosku do działania 8.1 PO IG zajęło mi ponad rok. Nieustępliwość i konsekwencja zaowocowały przyznaniem mojej spółce NOVA AI SOLUTIONS sp. z o.o. dofinansowania na projekt aITrader w wysokości ponad dziesięciokrotnie przewyższającej dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczych. Wartość projektu jaki realizuje moja spółka to blisko 700 000 zł. Jednocześnie z pozyskaniem dofinansowania rozpocząłem współpracę z prywatnym inwestorem, którego zainteresowały moje kompetencje i moje inicjatywy biznesowe. Inwestor, o którym mowa jest właścicielem szesnastu spółek w tym największej w Polsce organizacji zajmującej się wsparciem działania zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz wsparciem samych osób niepełnosprawnych, a w ramach innych działalności zajmuje się inwestycjami w ryzykowne projekty biznesowe we wczesnych fazach działania.

 

Od strony formalnej obecnie piastuję stanowisko Prezesa Zarządu w swojej spółce NOVA AI SOLUTIONS realizującej projekt aITrader, a także od połowy roku przewodzę Zarządowi Spółki VEHILI GROUP sp. z o.o. sp. k., będącej własnością mojego Inwestora oraz właścicielem portalu www.tylkosprzedam.pl, który jest największym na rynku wirtualnym pośrednikiem sprzedaży pojazdów. W ramach swojej aktywności biznesowej uczestniczę ponadto w mniejszym lub większym stopniu w kilku innych projektach głównie osadzonych w środowisku internetowym.

 

Czy osiągnąłem sukces? Tak – wczoraj, dziś i jutro pewnie też to zrobię. To po prostu taki sposób na życie.

 

Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pokój 45, tel. 17 866 13 18, 17 866 11 55, fax: +48 17 866 12 32
e-mail: absolwent@wsiz.edu.pl