Sukcesy absolwentów

zobacz co osiągnęli

Małgorzata Trybus

absolwentka studiów I i II stopnia
na kierunku Ekonomia

Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w centrum informacji, będąc wówczas „świeżo upieczoną” absolwentką studiów licencjackich. Już na samym początku przekonałam się, że studia doskonale przygotowały mnie do kreatywnej pracy i nauczyły samodzielności, która pomogła mi realizować zamierzone cele.

 

Pracując kontynuowałam studia na nowym wówczas kierunku Gospodarka Europejska - jak się wkrótce okazało, to fundusze unijne stały się moją przyszłością....
Od 2007 roku jestem pracownikiem Biura Funduszy Pomocowych Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. Zajmuję się projektami „miękkimi”, pozyskując fundusze, między innymi dla organizacji pozarządowych i szkół. Zakres projektów jakie przygotowuję, realizuję i rozliczam jest bardzo szeroki. Są to zarówno szkolenia i zajęcia dodatkowe dla szkół, programy współpracy transgranicznej czy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu.

 

Jednym z moich pierwszych projektów był projekt pod nazwą „Kluby Przedszkolaka – alternatywne formy edukacji przedszkolnej”. W ramach projektu w miejscowościach, w których nie było przedszkoli stworzyłam bezpłatne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat. Projekt ten został uznany za najlepszy projekt w województwie podkarpackim w ramach konkursu „Przyjazna Wieś”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dużo satysfakcji daje mi również działalność w różnych organizacjach pozarządowych. Przez trzy lata koordynowałam fundusz, który przyznawał stypendia na pierwszy roku studiów dla młodej, uzdolnionej młodzieży. Obecnie jestem członkiem rady oceniającej wnioski o dofinansowanie w ramach programu LEADER. Program ten wspiera aktywność społeczną, finansując ciekawe inicjatywy na terenach wiejskich.

 

Okres studiów, mimo że były to studia zaoczne, obfitował w wiele cennych znajomości, które podtrzymuję do dziś. W swojej pracy zawodowej spotykam na co dzień wielu absolwentów WSIiZu, którzy często piastują stanowiska kierownicze. Może to świadczyć o tym, iż przekazywana przez uczelnię wiedza i umiejętności są niezwykle cenne na obecnym rynku pracy.

 

Zdobytą w trakcie studiów wiedzę staram się wykorzystywać podczas tworzenia nowych projektów, dzielę się nią również np. z członkami organizacji pozarządowych.

 

W chwili obecnej staram się godzić pracę zawodową z nową, najważniejszą dla mnie rolą - mamy dziesięciomiesięcznej Marysi.

 

Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pokój 45, tel. 17 866 13 18, 17 866 11 55, fax: +48 17 866 12 32
e-mail: absolwent@wsiz.edu.pl