Deklaracja przystąpienia

do Klubu Absolwenta WSIiZ

Imię: *
Nazwisko: *
Nazwisko podczas studiów: *
Aktualny Adres E-Mail: *
Telefon: *
ulica, nr domu/nr mieszkania: *
miejscowość/kod pocztowy: *
Hasło: *
Powtórz Hasło: *
min 5 znaków
5 ostatnich Cyfr numeru Pesel: *
lub
Numer dyplomu: *
Uwaga: Podany fragment numeru Pesel i Numer dyplomu służą jedynie
do celów weryfikacji osób rejestrujących się w serwisie.
Obecnie:
*
Akceptuję warunki członkostwa zawarte w Regulaminie Klubu Absolwenta WSIiZ oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na potrzeby Klubu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926. Ponoszę również pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych w danych w deklaracji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo zmiany lub usunięcia moich danych osobowych. O wszelkich zmianach moich danych osobowych poinformuję Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez e-mail: absolwent@wsiz.rzeszow.pl.
Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pokój 45, tel. 17 866 13 18, 17 866 11 55, fax: +48 17 866 12 32
e-mail: absolwent@wsiz.rzeszow.pl