AKTUALNOŚCI

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Pozostałe aktualności

    Klub Absolwenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
    ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pokój 45, tel. 17 866 13 18, 17 866 11 55, fax: +48 17 866 12 32
    e-mail: absolwent@wsiz.edu.pl